Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Thăm chùa Thiên Mụ


Anh đưa em thăm chùa Thiên Mụ
Chốn bồng lai cõi Phật thần tiên
Cùng du khách thập phương về chiêm niệm
Bẩy tầng cao tháp cổ rêu phong

Hai bên chùa bia đá, chuông đồng
Cây đại thụ nở ngàn hoa dâng mật
Cửa thiền môn bầu trời cảnh phật
Em cùng anh đến chốn bồng lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét