Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Ánh nụ cười


Núi đội sương đi đón mặt trời
Sương trắng như bông nở khắp nơi
Em đi kiếm củi trên sườn núi
Sương đọng vai em ánh nụ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét