Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Ra rìa


Xưa đi học qua đò ông Tiết
Trường bên sông đâu biết phiền hà
Đò đầy, ông Tiết lùi xa
Đặt một tấm ván bắc qua thành đò
Qua đò bao chuyện rủi ro
Chưa sang sông được lại lo muộn giờ
Trống trường đã dóng ba hồi
Điểm danh vào sổ, ôi thôi ra rìa.

Kỷ niệm những năm học cấp II, III Hòa Mạc – Duy Tiên.
                                                                      12-06-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét