Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Ngấm dầu lại cháy


Dầu kia hết, đèn nào còn cháy
Bấc kia khô, trông cậy chi đèn
Bấc khô thấm với dầu em
Kết miền tình ái, ánh đèn đêm xuân.

                                             04-9-1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét