Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Em về nhà anh


Từ hôm em về nhà anh
Tên em cũng đổi để thành tên chung
Đi đâu cũng muốn đi cùng
Lo công lo việc cùng chung tay làm
Nhà em cách mấy ngõ làng
Em không về ở, cứ sang bên này
Nhà em là của mẹ thầy
Em sang bên này làm vợ của anh
Từ ngày em về nhà anh
Tên em đã gắn tên anh lúc nào?

                                         11-6-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét